Gydytojų konferencijų viešinimas

Specializuotų mokslinių-praktinių konferencijų viešinimas nacionaliniu ir tarptautiniu mastu. Komunikacijos kampanijų kūrimas ir organizavimas, siekiant supažindinti plačiąją visuomenę, sveikatos priežiūros profesionalus ir politikos atstovus su konferencijos temomis ir keliama problematika.